HLR-utbildning

Efter en HLR-utbildning kan du hjälpa en person vid ett livshotande tillstånd genom att: kunna kontrollera om någon har hjärtstopp, larma 112, kunna ge hjärt-lungräddning (HLR), kunna hjälpa en medvetslös person som inte har hjärtstopp, åtgärda en totalt blockerad luftväg, känna till symptom vid hjärtinfarkt, få kunskap om riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

I samarbete med Lullan Backman, intensivvårdssjuksköterska och HLR-instruktör. Läs mer på www.heartex.se

Kontakt

Tel: 0704-124723
Maila oss

Fakturaadress:
Sjöhåla 440
442 71 Kärna