Lotorpsmetoden

Lotorpsmetoden är en mycket effektiv metod för att behandla andningsrelaterade problem som till exempel hosta, doftallergi och astmalika besvär. Metoden skapades av Janne Karlsson 2003 när han började jobba specifikt med andningens muskulatur och har sedan dess utvecklats vidare. Behandlingsresultaten har varit mycket lyckade och många personer med andningsrelaterade åkommor har blivit så mycket bättre att de helt kunnat sluta med medicinering.

Thoracal Mobilisering
Lotorpsmetoden inriktar sig på bearbetning av andningsmuskulaturen med manuella terapier, med avsikt att öka rörligheten i bröstkorgen. I metoden ingår också andningsövningar för att komma tillbaka till en bra andningsteknik. Under en behandling genomförs ett antal ordentliga utandningar där patienten får hjälp av terapeuten med att verkligen tömma lungorna. Detta är viktigt eftersom det normalt är just utandningen patienter har problem med, effekten är ofta häpnadsveckande kraftig och många känner en omedelbar förbättring av problem som kan ha varat i åratal.

Syrets betydelse
Människokroppen kräver konstant tillförsel av syre till organen. Syre får du när du andas in, och i lungorna övergår syret till blodet som sedan transporteras vidare ut i kroppen. Ett vanligt problem är att hamna i så kallat hög och snabb andning. Det uppstår framför allt i samband med stress och andningsrelaterade problem som hosta och doftallergi. Hög och snabb andning innebär att många andningsmuskler utnyttjas dåligt och med tiden blir stelare. När du andas dåligt töms aldrig lungorna fullständigt på gammal luft. Slaggprodukter, och framför allt koldioxid, blir kvar i kroppen. Syreinnehållet i luften i lungorna blir då sämre vilket leder till problem i kroppen. För att ytterligare förstå sambandet kan du tänka på att brandkåren använder koldioxid för att släcka elden eftersom den tränger undan syret så effektivt.

Forskningsresultat
Ca 8-10% av Sveriges befolkning lider av astma. Andningsbesvär och hosta på grund av överkänsliga luftvägar förekommer hos vuxna i 10-20%. Majoriteten föreskrivs astmamediciner, men många skulle också kunna ha nytta av Thoracal Mobilisering, så kallad andningsmassage. Totalt säljs astmamediciner för nära sju miljarder kronor om året i Sverige. I många fall skrivs astmamediciner ut i onödan då astmadiagnosen inte gått att bekräfta. En vetenskaplig studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg 2007, ledd av Olle Löwhagen som är professor inom allergimedicin, visade att 93% av patienterna blev bättre efter tre behandlingar enligt Lotorpsmetoden. För 50% av dessa var effekten bestående efter tre månader och resterande var bättre efter tre månader än de var under studien. Resultaten stödjer teorin att fysikalisk terapi som syftar till att öka bröstkorgens rörlighet minskar symtomen vid astmatiska problem.

LotorpClinic
För att säkerställa kvalitén i behandlingar enligt Lotorpsmetoden har ett nätverk av så kallade Lotorpskliniker börjat byggas upp i Sverige. Dessa måste uppfylla ett antal krav; bland annat ska terapeuterna ska vara godkända av Janne Karlsson, följa föreskrivna riktlinjer och ha en sjuksköterska knuten till sig.

Patientberättelser
Det finns många intervjuer med personer som fått hjälp med Lotorpsmetonen. Du kan läsa dem i sin helhet på Lotorpsmetodens hemsida

 

Kontakt

Tel: 0704-124723
Maila oss

Fakturaadress:
Sjöhåla 440
442 71 Kärna